מטרות וחזון

חזון החברה

 
  • להיות החברה המובילה בישראל במתן פתרונות אקולוגיים מתקדמים. החברה ניצבת בחזית הידע העולמי בתחום איכות הסביבה, מפתחת ומיישמת טכנולוגיות חדשניות לשמירה על הסביבה בארץ ובעולם.
  • לפעול מתוך אחריות ומחויבות להגברת המודעות הסביבתית ולשמש כמודל לחיקוי.
  • שיפור ושמירה על הסביבה בישראל למען התעשייה, התושבים והדורות הבאים.
 

מטרות החברה בנושאי איכות הסביבה

 
  • לטפל בפסולת המסוכנת של התעשייה בישראל באמצעות מתקני המפעל, נטרול ומחזור פסולות, לרבות פסולות רעילות, תוך כדי שמירה קפדנית על הסביבה.
  • להקים ולהפעיל תחנות מעבר ומתקני קליטה לפסולות מסוכנות, שייעודם הוא מניעת זיהום הסביבה ומניעת פגיעה במשאבי הטבע. תחנות המעבר ומתקני הקליטה שומרים על מקורות המים ואיכותם, על איכות האוויר ומשאבי טבע ונוף.
  • מתן פתרונות לטיפול בפסולת מסוכנת, תוך פיתוח תשתיות וטכנולוגיות מתקדמות.
  • לעסוק במחקר ובפיתוח נושאים שמקדמים ומשרתים את השמירה על איכות והגנת הסביבה, לצד הטיפול בפסולת מסוכנת.
  • לבצע סקרים ומחקרים, לחפש ולפתח דרכים למניעת זיהום מפסולת מסוכנת ומניעת פגיעה במשאבי טבע.