גלריית סרטים

טיפול ואיחסון של פסולת מסוכנת במעבדה כימית

שימוש נכון בכפפות מגן במעבדה כימית

דגשים בעבודה בטוחה במנדפים כימיים

דגשים בעבודה בטוחה בעת שפך חומרים אורגניים מסוכנים במעבדה כימית

כנס סביבה 2050 - התרומה והתמורה של התעשייה לאיכות הסביבה בישראל – פאנל

כנס סביבה 2050 - צרכנות, התייעלות ומחזור - פאנל

כנס סביבה 2050 - זמינות קרקעות בישראל: קרקעות מזוהמות סיכונים והזדמנויות - פאנל

כנס סביבה 2050 - מהפך בדרך לפח: מדיניות ואסטרטגיה לטיפול בפסולת במגזר העסקי - פאנל