חדשות
06/2019 - מכרז פומבי למתן שירותי ביוביות לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

כתבה מאתר ynet בנושא קידום פרויקט הפיכת פסולת לאנרגיה

דרוש/ה: מנהל/ת כללי/ת

02/2019 - למתן שירותי הובלת פסולת ושינועה

03/2019 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה בסיסית בשטחים תפעוליים במתקני המפעל ושטחי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בפארק אקו-תעשייתי נאות חובב

05/2019 - מכרז פומבי לאספקת סולר לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

04/2019 - מכרז פומבי למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הענקת הסמכה ISO 37001 ,התקן הבינלאומי למערכת ניהול מניעת שוחד ע"י מכון התקנים .

בקשה לקבלת הצעות מחיר לקרקע למילוי בורות במפעל החברה לשרותי איכות הסביבה – נאות חובב

שירות חדש ללקוחות החברה - הדפסת תוויות לסימון חומרים מסוכנים

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

חוזר ללקוחות החברה